René aan de wandel…

René leert nog elke dag door naar mensen en dingen om zich heen te kijken. Toch is het heel moeilijk om hem de deur uit te sturen om bijvoorbeeld een wandeling te maken. Hiervoor is hij afhankelijk van begeleiding. Aangezien een woongroep doorgaans uit een tiental cliënten bestaat die allemaal iets willen of nodig hebben moet hij op zijn beurt wachten of is hij aangewezen op de spaarzame momenten waarop er tijd is om met meerdere cliënten een wandeling over het terrein te maken.

Vanuit dit gegeven is het idee van de kleurenroute geboren: door te bedenken hoe cliënten geheel zelfstandig, individueel of in een groepje, een wandeling kunnen maken over het instellingsterrein.

Eerst werd gebrainstormd over paaltjes voorzien van een kleurtje, vandaar de naam “kleurenroute”. Bedenkend voor welke cliënten het een geschikte activiteit zou zijn, werd er gaandeweg een brievenbusje op gemonteerd, dat ook nog eens werd voorzien van een raampje van plexiglas en bovendien op mijn verzoek beschilderd met een cijfer op het klepje.

Begin van de route, nummer 1

Begin van de route, nummer 1

Ik moet bekennen, dit alles met de persoon René in het achterhoofd. Want wat zou beter bij hem aanslaan? Een van de dingen die hem nooit vervelen is het 100-vel. Hij kan de cijfers van 1 tot en met 100 (en verder) opschrijven. Vandaar dat hij ook heel veel plezier heeft om punttekeningen te maken. Tekeningen die ontstaan om van punt tot punt lijntjes te trekken. Bij Denksport komt pas sinds kort een nieuwe special uit: LIJNPUZZELS, een kolfje naar zijn hand.

Met deze wetenschap ijverde ik voor een nummering van de brievenbusjes. Hieraan mocht René zelf meewerken tijdens de uren van de dagbesteding.

Met een mal wordt een cijfer op het klepje geschilderd.

Met een mal wordt een cijfer op het klepje geschilderd.

Het cijfer kan dienst doen als aanwijzing hoe de route te volgen, voor René en andere cliënten die gericht zijn op cijfers. Eventueel kan op bepaalde nummers een” briefje in de bus” gedaan worden. In het brievenbusje kan ook een klein voorwerp gestopt worden. Een plaatje achter het plexiglas geeft de wandelaar van de route een aanwijzing waar hij of zij het voorwerp dat meegegeven wordt, kan droppen. Of misschien ligt er wel in een of andere brievenbus een verrassing na een bepaalde aanwijzing gevolgd te hebben.

Door een cliënt doelgericht met een opdracht op pad te sturen kan hij of zij al wandelend een frisse neus halen en door de opdracht is de cliënt gemotiveerd om een bepaalde afstand af te leggen.

Nadat de laatste hand was gelegd aan de paaltjes voor de genummerde kleurenroute ging op een dinsdagmiddag in mei een groepje werkers met het benodigde werktuig, zoals een grondboor en een kar met daarop alle paaltjes voor de “gele” route, op weg. 

Aparte brievenbusjes

Aparte brievenbusjes.

Enkele cliënten hadden de afgelopen maanden getimmerd, geschuurd en geverfd samen met hun begeleider en nu zouden ze met eigen ogen zien waar aan ze zo hard gewerkt hadden. Het was een leuke manier om de middag in de buitenlucht door te brengen, al nadenkend hoe en waar de route aangelegd moet worden, hoe ver de paaltjes uit elkaar moeten staan, aan welke kant van het pad…en ga zo maar door.

René is dol op enveloppen en “schrijven”. Bij deze activiteit kan hij in de woning of tijdens de dagbesteding briefjes schrijven of kaartjes prikken, die hij vervolgens op de post gaat doen… Allemaal mooi bedacht, maar zou dit plan ook slagen?

Kort geleden kreeg René thuis de “opdracht” om brieven te schrijven. Hij begon enthousiast aan zijn post.

Met veel enthousiasme werden de brieven geschreven

Met veel enthousiasme werden de brieven geschreven.

Alleen al het simpele uitvoeren van deze taak deed hij met plezier. Terug op het terrein van Pergamijn nam ik hem mee naar het begin van de route, paaltje nummer 1, daar mocht hij al meteen een briefje in stoppen zodat hij begreep wat de bedoeling was. Daarna wees ik hem op paaltje twee dat een eindje verder maar nog wel in het zicht stond, hier rende hij met flinke vaart naar toe. Hij had echter geen briefje met nummer twee en rende verder naar het volgende paaltje en zo werkten we verder de route af totdat alle post in de brievenbusjes zat.

De brieven werden met nog meer enthousiasme gepost.

De brieven werden met nog meer enthousiasme gepost.

De eerste proef was geslaagd.

Hiermee is een aanzet gemaakt voor een leuke activiteit voor tal van cliënten. Als de lezer van dit blog een idee heeft voor een verdere gevarieerde toepassing gericht op individuele personen, is een reactie via de contactpagina zeer welkom.